Beste tools en methoden voor analyse van hoofdoorzaken

In elk proces of team kunnen zich onverwachte problemen voordoen. Deze problemen zijn echter symptomen van enkele belangrijke problemen. Het is een vrij gemakkelijke oplossing om het probleem snel op te lossen. Maar het zal het werkproces niet beschermen tegen terugkerende fouten. Daarom moet u zich concentreren op het zoeken naar het wortelprobleem en het op de juiste manier oplossen.

Hier hebben we het andere bedacht analyse methoden voor de hoofdoorzaak. Deze analysehulpmiddelen voor de hoofdoorzaak helpen u bij het lokaliseren van het rootprobleem en verschillende manieren om uw systeem te beschermen tegen terugkerende fouten en fouten. Laten we dus aan de slag gaan met de beste analysemethoden voor de oorzaak. Maar daarvoor moet u weten wat de oorzaakanalyse is!

Wat is RCA?

RCA staat voor Root Cause Analysis, een probleemoplossende methode. Het belangrijkste doel van deze methode is het achterhalen van de hoofdoorzaak van incidenten of problemen. Het is gebaseerd op de overtuiging dat problemen kunnen worden opgelost door de grondoorzaken op te lossen. De methoden voor analyse van de hoofdoorzaak zijn doeltreffender dan andere tools die alleen werken om de probleemsymptomen aan te pakken.

Met behulp van corrigerende maatregelen kan men de onderliggende redenen aanpakken om de herhaling van problemen te minimaliseren. Het is echter een perfect ideaal dat een enkele actie de herhaling van het probleem zal voorkomen. Daarom wordt RCA of Root Cause Analysis behandeld als een iteratieve techniek.

De analysehulpmiddelen voor de hoofdoorzaak zijn het beste voor voortdurende verbetering. Als u nog niet eerder de methoden voor het analyseren van de hoofdoorzaken hebt gebruikt, moet u kiezen voor deze effectieve manier om problemen op te lossen en te identificeren. Als je ervaring opdoet met RCA, kan het regelmatige gebruik ervan alles veranderen in proactief van reactief. Gebruik deze methoden dus als u een incident of probleem tegenkomt.

Aan de andere kant volgt RCA geen strikte methodologie. Het bestaat uit verschillende processen, filosofieën en tools. De Root Cause Analysis kent vijf benaderingen, waaronder:

1. Oorzaakanalyse op basis van veiligheid:

Gezondheidszorg, veiligheid en ongevallenanalyses zijn de oorsprong.

2. Oorzaakanalyse op basis van productie:

Het gebied van industriële productie en kwaliteitscontrole is de oorsprong.

3. Oorzaakanalyse op basis van het proces:

Bedrijfs- en productieprocessen zijn de vervolgactiviteiten.

4. Analyse van de oorzaak op basis van mislukking:

Onderhoud en engineering zijn de oorsprong.

5. Oorzaakanalyse op basis van het systeem:

Het is een combinatie van alle benaderingen zoals hierboven vermeld. Het haalt ideeën uit risicobeheer, systeemanalyse en verandermanagement.

Er is echter geen exacte definitie van de doelstellingen die aan deze benaderingen zijn verbonden. Deze benaderingen komen met universele basisprincipes. Daarom is er een eenvoudig proces om een ​​RCA uit te voeren. Het gemeenschappelijke proces wordt hieronder uitgelegd.

1. Leg het probleem uit:

Hiervoor moet je zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie gebruiken. Dit omvat de grootte, timing, aard en locaties met betrekking tot de vraagresultaten.

2. Verzamel bewijs en gegevens zorgvuldig:

Het moet gebeuren tijdens de incidenten. Het gaat door totdat je de belangrijkste reden tegenkomt. Hier moet u actie, conditie, passiviteit en gedrag vastleggen.

3. Blijf 'waarom' vragen:

Om de effecten en oorzaken van elke stap te onderzoeken, is 'waarom' echt belangrijk.

4. Zoek naar de oorzaken van informele factoren:

Het is essentieel om oorzaken te classificeren. Het bevat zelfs de fundamentele oorzaken.

5. Pas op voor andere factoren:

Als u meerdere redenen bent tegengekomen, moet u dat documenteren. U kunt deze oorzaken het beste achtereenvolgens vastleggen voor verdere referentie. Identificeer dus alle eventuele schadelijke factoren.

6. Kies voor verbetermaatregelen:

Na dit alles moet u oppassen voor verbetermaatregelen en corrigerende maatregelen. Het is om ervoor te zorgen dat de herhalingpreventie met voldoende zekerheid werkt.

7. Zoek naar effectieve oplossingen:

Het is het beste om naar effectieve oplossingen te zoeken om herhaling van de oorzaak te voorkomen. Alle teamleden moeten akkoord gaan met de hoofdoplossing. Men moet deze oplossingen combineren met de gestelde doelen en doelen. Houd er bovendien rekening mee dat u geen onvoorziene of nieuwe problemen veroorzaakt.

8. Pas de oplossingen toe:

Nu is het tijd om de corrigerende maatregelen of oplossingen toe te passen die de consensus heeft gecreëerd of gemaakt.

9. Onderzoek de effectiviteit:

U moet zelfs de effectiviteit van de corrigerende maatregelen of oplossingen zeer nauwkeurig onderzoeken. Pas indien nodig de analyse van de oorzaakoorzaak aan.

10. Pas op voor probleemoplossende methoden:

Het wordt aangeraden om bekend te zijn met andere effectieve methoden voor probleemoplossing en preventie.

11. Pak de oorzaken aan:

Nadat u de oorzaak hebt geïdentificeerd, moet u opnieuw zoeken naar de schadelijke factoren. Volg daarom deze stappen om het probleem met succes en volledig op te lossen. Nu, weet over de verschillende methoden voor analyse van de hoofdoorzaak hieronder.

PS: je kunt er ook meer over lezen Trendanalyse uitvoeren in Excel en AutoCrit recensie.

Beste analysehulpmiddelen voor de oorzaak

Er zijn verschillende methoden voor analyse van de hoofdoorzaak en er zijn tools beschikbaar. Hier hebben we een aantal van de bekende tools voor analyse van de hoofdoorzaak opgesomd.

Klik trouwens hier voor het volledige overzicht Cronometer versus MyFitnessPal vergelijking van voedseltrackers.

# 1 Hulpmiddelen voor analyse van hoofdoorzaken - Barrièreanalyse

De meest effectieve analyse-tool voor de oorzaak is een barrièreanalyse. De meeste industriële sectoren gebruiken dit soort analyse. De techniek identificeert de energiestroom en richt zich op mogelijke oorzaken voor deze stromen. Het onderzoekt waarom obstakels niet konden voorkomen dat de stromen schade veroorzaakten.

# 2 Hulpmiddelen voor analyse van de hoofdoorzaak - Huidige werkelijkheidsboom

Eliahu M. Goldratt ontwikkelde deze krachtige en complexe methode voor het analyseren van de oorzaak. Het vertegenwoordigt alle informele factoren in de vorm van een boom. Het maakt gebruik van logische regels. Deze techniek begint met een overzicht van ongewenste factoren die we tegenkomen. Deze factoren leiden ons naar de fundamentele oorzaken.

# 3 Hulpmiddelen voor analyse van de oorzaak - Visgraatdiagram

Visgraatdiagram wordt ook wel het Ishikawa-diagram genoemd. Projectmanagers geven de voorkeur aan deze methode om een ​​analyse van de oorzaakoorzaken uit te voeren.

# 4 Analysehulpmiddelen voor hoofdoorzaken - Analyse van wijzigingen

Deze analyse van de oorzaakoorzaak wordt vaak gebruikt voor ongevallen en problemen. Het toont verschillende perspectieven met betrekking tot het probleem.

# 5 Hulpmiddelen voor analyse van hoofdoorzaken - Kepner Tregoe-methode

Deze methode is een van de effectanalysemethoden voor de oorzaak. Het is gebaseerd op de feiten, waarbij men de mogelijke redenen uitsluit om naar het echte probleem te zoeken.

# 6 Hulpmiddelen voor analyse van grondoorzaken - 5 waarom

Het is een Japanse analysemethode, waarbij mensen vijf 'waarom' vragen. Sakichi Toyoda heeft deze techniek ontwikkeld. Het wordt gebruikt om de echte oorzaak van de problemen in verband met het productieproces voor Toyota Motors te achterhalen.

# 7 Hulpmiddelen voor analyse van hoofdoorzaken - Diagnose van RPR-problemen

Deze op IITL afgestemde diagnose is speciaal ontworpen voor het achterhalen van de hoofdoorzaak van IT-problemen.

Van alle Methoden voor analyse van de hoofdoorzaak, de meest effectieve is de 5 waarom-techniek. Deze techniek helpt bij het effectief vinden van de oorzaak. Laten we deze techniek hieronder in detail kennen.

5 waarom techniek

De methode '5 Whys' is een onderdeel van het productiesysteem van Toyota. Het is tot stand gekomen door speciale inspanningen van Sakichi Toyoda, een Japanse industrieel en uitvinder. Deze methode bleek een belangrijk onderdeel te zijn van de filosofie 'Lean'.

Volgens Taiichi Ohno is de belangrijkste oorsprong van de technische theorie van Toyota om vijf keer naar voren te brengen wanneer ze een probleem vinden. Na het probleem vijf keer te hebben herhaald, worden de basisaard en de oplossing van het probleem glashelder.

Om deze techniek met succes te implementeren, moeten gebruikers een geleerde beslissing nemen. U moet zich bewust zijn van wat er in de werkruimte gebeurt. Het proces van analyse van de hoofdoorzaak moet dus ook gebruikers met praktische ervaring omvatten.

Hoe 5 waarom te implementeren

Wanneer u deze innovatieve 5 waarom-methode toepast, zoekt u de kern van het probleem en lost u dat probleem dienovereenkomstig op. Deze techniek laat zien dat de probleembron zelfs onverwacht kan zijn. Soms zijn problemen die er meer technisch uitzien, eigenlijk proces- of menselijke problemen. Dat is de reden waarom het essentieel is om de hoofdoorzaak te vinden en te elimineren als je echt herhaling van mislukkingen wilt voorkomen.

Stappen bij het implementeren van 5 waarom:

“5 Waarom” helpt u bij het bereiken van verbetering op verschillende niveaus van een organisatie. Volg dus de onderstaande stappen om ermee aan de slag te gaan.

Stap 1: Bouw een team

In eerste instantie moet je een team van leden van verschillende afdelingen samenbrengen. Elke vertegenwoordiging moet op de hoogte zijn van het proces waarmee ze te maken krijgen. Met mensen van verschillende afdelingen heb je verschillende opvattingen en aspecten. Het stelt je zelfs in staat om voldoende informatie te hebben om een ​​beslissing te nemen.

Stap 2: bespreek het probleem

Vervolgens moet u het probleem met andere teamleden bespreken en een duidelijke verklaring van het probleem geven. Dit helpt zelfs bij het bepalen van het bereik van het probleem. Om een ​​waardevolle oplossing te vinden, moet je je focus vast houden.

Stap 3: Vraag waarom

Benoem nu een persoon om het hele proces te begeleiden. De teamleider blijft vragen stellen om alles gefocust te houden. De antwoorden moeten echter op echte gegevens of op feiten zijn gebaseerd. Deze facilitator zal "waarom" vragen totdat de oorzaak van het probleem duidelijk wordt.

Ondertussen zouden er niet te veel vragen moeten zijn, omdat dit onredelijke klachten en suggesties zal opleveren. In sommige gevallen kan er meer dan één grondreden zijn. Als dat het geval is, moet u om elke reden naar subredenen zoeken. Het helpt bij het oplossen van organisatieproblemen.

Stap 4: los het probleem op

Nadat u de oorzaak hebt ontdekt, kunt u de nodige maatregelen nemen om het probleem op te lossen. Hiervoor moeten alle teamleden zoeken naar de meest effectieve oplossing. Neem bovendien stappen om het systeem te beschermen tegen terugkerende problemen.

Nadat de beslissing is genomen, moet één lid het hele proces verzorgen en de juiste acties toepassen. Na enige tijd moet het team elkaar opnieuw ontmoeten en onderzoeken of hun maatregelen een geweldig resultaat hebben opgeleverd. Anders moet je het proces herhalen.

Ten slotte moet u de hele case documenteren en deze naar de organisatie sturen. Door deze gegevens te delen, kunt u een inzichtelijke indruk geven van verschillende problemen waarmee anderen te maken kunnen krijgen. Bovendien zullen ze weten hoe ze deze problemen kunnen oplossen.