Chronemics | Een volledige introductie tot Chronemics in 2021

kronieken is een term die beschrijft wat 'tijd' moet doen (of welke rol tijd speelt) in 'communicatie'. In feite kan tijd volgens verschillende methoden worden beschouwd als een communicatiemiddel. Het kan bijvoorbeeld variëren van punctualiteit tot reactietijd en tot de basis van time management.

Volgens de bronnen die we zien, is Chronemics een studiegebied, vooral voor professionals zoals antropologen. Antropologen zijn de professionals die de culturele normen rond het gebruik van tijd bestuderen. Ook bestuderen ze de manier waarop de verschillende culturen variëren en elkaar ontmoeten rond de verschillende normen. Op dit moment is Chronemics een wijdverbreid onderwerp geworden dat ook verschillende soorten andere disciplines heeft. Sommige subsectoren van Chronemics zijn gericht op bedrijfsvoering en hun organisatiegedrag.

PS: klik hier voor meer informatie over de Beste apps voor visitekaartjesscanners, en wat is Forvo, evenals het volledige Printly Review.

Wat moet Chronemics doen op technologisch gebied?

Technologie en efficiëntie zijn in de meeste gevallen stevig met elkaar verbonden. Met andere woorden, de uitvinding van aan technologie gerelateerde dingen en strategieën helpen de efficiëntie van ons leven te verhogen. Technologie stelt gebruikers in staat om grotere werklasten binnen een bepaalde tijdsperiode aan te kunnen. Zoals je misschien ziet, gaat het allemaal om tijd. Het is dus geen verrassing dat Chronemics een aspect kan zijn dat technologie op verschillende manieren kan beïnvloeden.

Het maakt niet uit of het een enorme, gevestigde firma van een startup is, tijd speelt een uitzonderlijk belangrijke rol. Die uitvindingen die in de vorm van technologieoplossingen komen, zullen gebruikers op veel manieren helpen. Deze technologieoplossingen kunnen gebruikers meer tijdgericht maken en gefocust op wat ze doen. Dat verhoogt de productiviteit van het bedrijf in het algemeen aanzienlijk. Het geeft ook een voordeel voor het respectievelijke bedrijf of de organisatie om te slagen en de concurrentie met succes te weerstaan.

Wat moet Chronemics in communicatie doen?

Het is waar dat tijd wordt beschouwd als een zeer belangrijke, non-verbale aanwijzing. Het heeft een enorme impact op de communicatie in het algemeen. Welnu, als het gaat om de zakenwereld, kan Chronemics een aanzienlijke impact hebben.

Er is geen gebrek aan studies die zijn gedaan over het onderwerp Chronemics of technology communication in business. Sommige onderzoeken beschouwden bijvoorbeeld e-mailgegevens (van grote bedrijven) als hun onderwerp. Vervolgens hebben ze geanalyseerd wat de reactietijd en het reactieniveau was.

Al die onderzoeken hebben benadrukt dat de organisatiestructuur van het betreffende bedrijf nauwkeurig kan worden voorspeld. Dat is met name door een specifieke hiërarchie van responsiviteit te creëren. De meest responsieve entiteiten (individuen) staan ​​onderaan de organisatie. Aan de andere kant staan ​​de entiteiten met de minste respons bovenaan.

Zoals u wellicht beseft, hebben deze Chronemic-modellen de kracht om te voorspellen. Deze voorspellende kracht kan dan ook voor toekomstige doeleinden worden gebruikt. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om toekomstige communicatietechnologie te bouwen. Dergelijke technologie is van belang bij het voorspellen van het reactievermogen van individuen van verschillende hiërarchieën. Deze voorspellingen zullen worden gedaan om de positie van deze entiteiten in de respectievelijke organisatie te bepalen.

Wat heeft Chronemics met Time Management te maken

Als het op het gebied van tijdbeheer aankomt, kan (en zal) Chronemics dit aanzienlijk beïnvloeden. Veel technologieoplossingen zijn ontwikkeld om tijdbeheer te volgen en in de toekomst zullen er meer oplossingen komen. Niettemin laten Chronemics zien dat er een enorme variatie is als het gaat om verschillende culturen.

De meeste Noord-Amerikaanse landen hebben de reputatie monochroom te zijn. Dezelfde reputatie wordt ook geassocieerd met de westerse culturen. Dat betekent dat ze verwachten dat de taken achtereenvolgens moeten worden uitgevoerd. Ze zijn ook goed gestructureerd en ze zijn extreem bewust van de tijd. Niettemin hanteren andere culturen een benadering die polychroon wordt genoemd. Vooral Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen staan ​​bekend om een ​​dergelijke aanpak. Volgens deze cultuur hebben ze geen erg sterke focus vanwege de individuele tijdsmaten. In plaats daarvan zijn ze buitengewoon bewust van aspecten als traditie, vrijheid en relaties.

Hier zijn de kenmerken van zowel Monochrone individuen als polychrone individuen.

Monochrone mensen

 • Ze geven er altijd de voorkeur aan om één ding tegelijk te doen in plaats van veel dingen tegelijk te doen.
 • Ze concentreren zich altijd op de taken die voor elk van hen staan.
 • Deze mensen beschouwen tijdsbesteding op een zeer serieuze manier. Ze beschouwen bijvoorbeeld deadlines en schema's serieus.
 • Ze hebben meestal een lage context en ze hebben informatie nodig.
 • Ze zijn toegewijd aan het werk dat ze doen en zelfs aan het uiteindelijke resultaat van het werk.
 • En ze zetten zich altijd in voor de plannen die zijn geïmplementeerd, gericht op hen.
 • En ze maken zich altijd zorgen over zowel privacy als individueel eigendom.
 • Deze individuen benadrukken over het algemeen aspecten zoals tijdherkenning. Dat wil zeggen, ongeacht het type relatie en de omstandigheden.
 • Ze hebben altijd een sterke neiging om tijdelijke maar praktische relaties op te bouwen.

Polychrone mensen

 • In tegenstelling tot de vorige categorie kunnen deze personen verschillende taken tegelijk aan.
 • Ze hebben de neiging zich te concentreren op gebeurtenissen die om hen heen plaatsvinden.
 • Ze hebben altijd de neiging om hun doelstellingen, zoals doelen en resultaten, behoorlijk serieus te nemen.
 • Polychrone individuen hebben altijd informatie bij zich en ze hebben elke keer een hoge context.
 • Ze zijn wezenlijk toegewijd aan zowel individuen als aan de relaties.
 • Ze veranderen altijd van plan en doen daar niet veel moeite voor.
 • En ze hebben een sterke concentratie op de gemeenschap en de gedeelde verbindingen.
 • Ze leggen de nadruk op respons, afhankelijk van het type relatie en andere omstandigheden.
 • Ze hebben altijd de neiging om sterke relaties op te bouwen die een leven lang meegaan en toegewijd zijn aan familierelaties.

Bovenstaande lijsten kunnen u een sterk idee geven over de kenmerken van deze individuen. Degenen die oplossingen ontwikkelen, moeten met al die aspecten rekening kunnen houden. Anders zal de output niet zo mensvriendelijk of nuttig zijn.

Zoals je misschien ziet, is hun gedrag behoorlijk gecompliceerd. En het vereist veel studies om deze kenmerken te realiseren en ze samen te voegen met de individuen. Een goede ontwerper of ontwikkelaar komt door studie tot de best mogelijke oplossing.

De vergelijking tussen Multitasking en Single Focus als het gaat om technisch ontwerp

Zoals eerder vermeld, kunnen culturele invloeden zeker een zeer belangrijke rol spelen bij technologische uitvindingen. Wanneer de oplossingen zijn ontworpen voor een specifiek gebruikersbestand, moet dit aspect zeer serieus worden overwogen.

In feite kunnen culturen die een monochrome benadering hanteren een specifieke set tools waarderen. Dat betekent dat ze aspecten als verminderde afleiding, meer focus en het volgen van een goed gedefinieerd, gestructureerd proces overwegen. Als het gaat om polychrone culturen, zijn de dingen anders zoals we verwachten volgens de details. Deze cultuurwaardehulpmiddelen die de meer multitasking-visie ondersteunen. Tools die aspecten bieden zoals dashboards of aspecten als relatiestatus bieden meer vrijheid. Door deze vrijheid zijn de werknemers in staat om gemakkelijk te wisselen tussen toegewezen taken. Wanneer zo'n omschakeling dagelijks plaatsvindt, zullen de arbeiders meer vrijheid en gemoedsrust hebben om zich eraan te houden.

Als het gaat om het ontwerpen van technologische oplossingen, wordt het eigenlijk extreem complex. Er zijn tal van hardware- en softwareoplossingen (en een combinatie van beide) om in de basisbehoeften te voorzien. Er is echter innovatieve technologie in opkomst en deze groeit met een ongelooflijke snelheid. Technologie evolueert met de bedoeling om ons in de nabije toekomst wonderen te doen. Als het gaat om innovatieve technologie, zullen we uitzonderlijke ontwerpen en functies kunnen ervaren. Deze tools zullen de slimheid hebben om het menselijk gedrag van verschillende culturen te begrijpen. Deze oplossingen zullen zeker op verschillende manieren kunnen opgaan in het leven van individuele gebruikers.

Professionele en ervaren tech-ontwerpers doen hun best om bredere gebieden van de menselijke psychologie te verkennen. Ze studeren heel hard. Ze zijn van plan alle mogelijke manieren te vinden om ervoor te zorgen dat technologie slimmer is dan ooit. Zolang deze tools slimmer worden, worden ze nuttiger voor het toekomstige personeel. Een van die gebieden is de antropologische studie van Chronemics.

Chronemics in het kader van ontwerpvoordeel

We hebben in dit artikel een paar concepten genoemd. Deze concepten zijn eigenlijk slechts enkele van de opties die zijn geselecteerd uit verschillende andere opties. Zoals we al weten, kruist Chronemics perfect met de wereld van technologie. Elke ontwerper of ontwikkelaar die met technologie wil werken, heeft dus verschillende manieren van communicatie. Daarom zal een grondig begrip van Chronemics een duidelijk voordeel opleveren voor deze ontwikkelaars.

Nou, als de waarheid verteld moet worden, kronieken is een complex onderwerp. Om het onder de knie te krijgen en er een duidelijk beeld van te krijgen, moet je er een aanzienlijke hoeveelheid studies over doen. De toekomstige technische oplossingen die we zullen ervaren, zijn gebaseerd op al die aspecten.